Besiktning och inspektion

Besiktning och inspektion


Att kontinuerligt hålla koll på fastigheter eller industribyggnader är en viktig del för att minimera eventuella kostnader för reparationer eller skador. Det är också en stor utgift om detta arbete behöver utföras på hög höjd med inhyrd skylift, för att inte tala om att det kan störa både verksamhet och omgivning/miljö. Vi dokumenterar eventuella skador och kan därefter ge förslag på åtgärder.

Inspektion och besiktning av säkerhetssystem

inspektion och besiktning av säkerhetssystem

Taksäkerhetsanordningar

taksäkerhetsanordningar

Besiktning av brandluckor, motorer och ankarpunkter

Besiktning av brandluckor motorer och ankarapunkter

Betong och stålinspektion på höjd

betong och stålinspektion på höjd

Inspektion av schakt och dolda utrymme

Inspektion av schakt och dolda utrymme

Övriga tjänster

annat

Att välja reparbete, även benämnt som höghöjdsarbete, rope access, industriellt reparbete, klätterservice, klätterteknik etc., för ert uppdrag inom montering och demontering på hög höjd har många fördelar jämfört med andra alternativ som finns tillgängliga.

Nedan följer de viktigaste fördelarna:

VÅRA PROJEKT