Vår policy

Vår policy

Miljöpolicy

P&A Climb AB har som mål att uppdragen skall utföras så att vår miljö påverkas så lite som möjligt.

Detta skall uppnås genom följande:

 • Vi skall i våra uppdrag för kunden påpeka metoder eller materialval som har en negativ påverkan på vår miljö.
 • Vi skall uppfylla gällande miljölagstiftning.
 • Vi skall i verksamhet använda maskiner och metoder som minimerar vår miljöpåverkan.

Arbetsmiljöpolicy

P&A Climb AB skall ha som mål att våra anställda ska känna trygghet i sin arbetsmiljö. Vi skall i verksamhet alltid sätta säkerheten i främsta rummet.

För P&A Climb AB innebär det att:

 • Arbetsmiljöarbetet skall genomföras genom samarbete inom företaget.
 • Företaget skall verka för att dess medarbetare utbildas i arbetsmiljöarbete.
 • Företaget skall ge introduktion till alla anställda i verksamheten.
 • Om brister uppdagas skall dessa omedelbart rapporteras till företagsledningen.
 • Vi skall leva upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet
 • Vi skall varje år följa upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
 • Vi skall följa anvisningar i certifieringsprogrammet IRATA.

Kvalitetspolicy

P&A Climb AB har som mål att alla arbeten skall utföras till den kvalitet som gör att vi kan känna stolthet i hur vi utför våra uppdrag.

God kvalitet är grundläggande i vår marknadsföring mot nya och befintliga kunder. En nöjd kund skapar referenser och möjligheter för verksamheten att bedrivas vidare

Vi har fem huvudmål när det gäller kvalitet:

 • Vi utför våra uppdrag enligt överenskomna tider.
 • Vi utför våra uppdrag minst till den kvalitet som kunden efterfrågar.
 • Vi utför våra uppdrag till överenskommen kostnad.
 • Vi utför våra uppdrag enligt certifieringsprogrammet IRATA.

VÅRA PROJEKT