Fogning och tätningsarbeten på höjd

Fogning och tätningsarbeten på höjd


Detta är ett av våra vanligaste uppdrag och vi har därför stor erfarenhet av att foga bland annat fönster, fasader och skorstenar.

Fogning och tätningsarbeten på höjd

Att välja reparbete, även benämnt som höghöjdsarbete, rope access, industriellt reparbete, klätterservice, klätterteknik etc., för ert uppdrag inom montering och demontering på hög höjd har många fördelar jämfört med andra alternativ som finns tillgängliga.

Nedan följer de viktigaste fördelarna:

VÅRA PROJEKT