Rengöring av hängrännor och stuprör på höjd

Rengöring av hängrännor och stuprör på höjd


Löv, skräp och is kan täppa igen stuprännor och när dessa finns på hög höjd kan det vara svårt att rengöra. Med hjälp av rep och säkerhetslina kan vi rengöra hängrännor och stuprör enkelt och kostnadseffektivt.

Rengöring av hängrännor och stuprör på höjd

Att välja reparbete, även benämnt som höghöjdsarbete, rope access, industriellt reparbete, klätterservice, klätterteknik etc., för ert uppdrag inom montering och demontering på hög höjd har många fördelar jämfört med andra alternativ som finns tillgängliga.

Nedan följer de viktigaste fördelarna:

VÅRA PROJEKT