Snöskottning/röjning av istappar på höjd

Snöskottning/röjning av istappar på höjd


När snön ligger tjock eller istappar orsakar farliga situationer är det viktigt att åtgärda detta direkt för att undvika skador på både byggnad och människor. Med vår utbildning kan vi arbeta över hela taket, även på kanterna, och riskfritt utföra jobbet. Vi använder enbart skyfflar och hammare i plast för att garantera att byggnaden inte skadas under arbetet.

Snöskottning/röjning av istappar på höjd

Att välja reparbete, även benämnt som höghöjdsarbete, rope access, industriellt reparbete, klätterservice, klätterteknik etc., för ert uppdrag inom montering och demontering på hög höjd har många fördelar jämfört med andra alternativ som finns tillgängliga.

Nedan följer de viktigaste fördelarna:

VÅRA PROJEKT