Målning och renovering på höjd

Målning och renovering på höjd


Inför allt arbete som ska utföras på fasaden på en större byggnad ställs du som kund ofta inför problemet att nå alla delar av byggnaden. Byggnadsställningar och stegar når inte allt och kan inte ställas upp var som helst. Där kommer våra kunskaper in. Vi tar oss med rep/rope access och säkerhetsutrustning till alla delar av fasaden och med våra klättrare kan vi utföra jobbet, var och vad det än är.

Renovering och reparation av fasad på höjd

renovering och reparation av fasad på höjd

Fogning och tätningsarbeten på höjd

Fogning och tätningsarbeten på höjd

Målning av tak på höjd

målning av tak på höjd

Målning och renovering av fönster på höjd

målning ochh renovering av fönster på höjd

Lokalisera och åtgärda läckage på höjd

Lokalisera och åtgärda leckage på höjd

Målning i schakt (hisschakt)

målning i schakt

Att välja reparbete, även benämnt som höghöjdsarbete, rope access, industriellt reparbete, klätterservice, klätterteknik etc., för ert uppdrag inom montering och demontering på hög höjd har många fördelar jämfört med andra alternativ som finns tillgängliga.

Nedan följer de viktigaste fördelarna:

VÅRA PROJEKT