Underhåll och rengöring på höjd

Underhåll och rengöring på höjd


Alla fastigheter och byggnader behöver tillsyn, speciellt i det klimat vi bor i, och vi tar oss an både små och stora arbeten. Vare sig det handlar om att med högtryckstvätt rengöra en hel fasad eller dammtorka lister på panoramafönsterna på ett hotell ser vi till att lösa just ditt uppdrag. Vi har också ett stort fokus på att vårt arbete sker så miljövänligt som möjligt och med minimerad störning av ordinarie verksamhet. Det är en garanti vi lämnar.

Fönsterputs och fasadrengöring på höjd

Fönsterputs och fasadrengöring på höjd

Skyltrengöring på höjd

Skylt rengöring på höjd

Rengöring av tak

rengöring av tak

Snöskottning och röjning av istappar på höjd

Snöskottning och röjning av istappar på höjd

Rengöring av hängrännor och stuprör på höjd

Rengöring av hängrännor och stuprör på höjd

Rengöring av andra anordningar på fasad och tak

Rengöring av andra anordningar på fasad

Att välja reparbete, även benämnt som höghöjdsarbete, rope access, industriellt reparbete, klätterservice, klätterteknik etc., för ert uppdrag inom montering och demontering på hög höjd har många fördelar jämfört med andra alternativ som finns tillgängliga.

Nedan följer de viktigaste fördelarna:

VÅRA PROJEKT